Skomplikowana budowa myszy mechanicznej, komputerowej

Mysz komputerowa jest określana jako urządzenie peryferyjne do sprzętu komputerowego. Odczytuje zmiany swojego położenia względem podłoża i wysyła dane w formie cyfrowej do komputera. Wtedy dokonuje się odpowiednia zmiana. Położenie kursora na ekranie ulega przemieszczeniu we wskazanym kierunku. Jednak nie każda mysz działa tak samo Posiadamy obecnie trzy rodzaje myszy komputerowych. Pierwszą z nich jest mysz mechaniczna, potocznie zwana myszą kulkową. To dlatego, że w tym urządzeniu wykorzystywana jest metalowa, ciężka kulka pokryta gumową, specjalna substancją o dużym współczynniku tarcia oraz wspomagający system rolek. Gdy mysz zostaje poruszona, owa kulka obraca się i powoduje jednocześnie obrót dwóch umieszczonych prostopadle rolek. Dochodzi do interpretacji elektronicznej. Wtedy poruszają się talerzyki, przez co przycinany jest strumień światła odczuwalny przez czujnik. Strumieniem światła jest podczerwień. Aby poznać w którym kierunku przemieszcza się mysz (kierunek obrotu talerzyka) na jedną oś przypadają dwa czujniki ustawione w pewnej odległości od siebie tak aby mogły być oświetlone przez jedną lub dwie diody podczerwieni elektroluminescencyjnej (LED). Wysyłane sygnały z czujników doprowadzane do komputera w postaci cyfrowej są za pomocą komparatora napięcia w sposób zwany protokołem komunikacji (PS/2). Stosowanie podkładki pod mysz ma również swoje uzasadnienie gdyż nie dostaje się wtedy brud do kulki i wałków, co może powodować problemy z jej działaniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.