Najważniejszy sprzęt w sprzęcie komputerowym

Procesor, po angielsku procesor, a także zwany CPU ( co po angielsku oznacza Central Processing Unit) to urządzenie cyfrowe sekwencyjne. Funkcjonuje na zasadzie pobierania danych z pamięci, interpretowania ich oraz wykonywania rozkazów. Zwykle są to proste operacje wybrane z ciągu tych oznaczonych jako podstawowe, prawie zawsze określane przez producenta procesora. Nazywa się to listą rozkazów procesora. Inaczej nazywane też mikroprocesorami, procesory zrobiona są na wzór układów scalonych. Zamyka się je w hermetycznej obudowie. Posiadają złocone wyprowadzenia. Dlaczego stosuje się do tego złoto? Jest ono odporne na utlenianie. Sercem procesora jest monokryształ krzemu. Na niego nanosi się szereg warstw półprzewodnikowych za pomocą techniki fotolitografii. Tworzy się w ten sposób, w zależności na cel i wykorzystanie, sieci od kilku tysięcy po kilkaset milionów tranzystorów. Połączenia wykonuje się z metalu takiego jak miedź czy aluminium. Cechą podstawową jaką posiada procesor to długość słowa, określane mianem liczby bitów. Na nich wykonywane są podstawowe operacje obliczeniowe. Załóżmy że słowo posiada 80 bitów. Wtedy mówimy, że procesor jest 80-bitowy. Procesor określa się jeszcze za pomocą parametru zwanego szybkością z jaką wykonuje polecenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.