Jak działa klawiatura?

Klawiatura, urządzenie przenośne o zastosowaniu kontrolnym lub do wprowadzania danych do komputera, jest urządzeniem dodatkowym, lecz niezmiernie ważnym elementem sprzętu komputerowego. Można je podzielić ze względu na okablowanie; przewodowe lub bezprzewodowe, lecz najważniejszym podziałem jest według ich konstrukcji. Mechaniczne klawiatury, najstarsze, korzystają z skomplikowanego systemu dźwigni czy układów mechanicznych które wykonują całą czynność użyteczną. Najczęściej spotykane w maszynach do pisania. Kolejnym typem klawiatury jest tak zwana stykowa. Ruch przycisku klawisza powoduje zwarcie. Ten typ podzielić można na pod typy: sprężynowa, membranowa, z gumą przewodzącą. Różnią się głównie wewnętrzną budowa i sposobem przesyłania danych. Następne klawiatury to klawiatury bezstykowe. Wśród nich mamy optoelektroniczne, gdzie ruch klawisza powoduje wsunięcie lub wysunięcie przesłony, pojemnościowe, bardzo rzadko stosowane oraz kontaktronowe w których naciśnięcie klawisza powoduje przysunięcie magnesu do kontaktronu, co wywołuje zwarcie. Ostatnim wyróżniającym się rodzajem klawiatury jest klawiatura ekranowa podzielona na dotykowe lub klasyczne. Dotykowe używają ekranu wyświetlanego jako układ klawiszy a dotknięcie zaznaczonego miejsca wywołuje wprowadzenie znaku. Do tego potrzebne jest posiadanie monitora dotykowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.